Wines

Explore the Greek wine history of 6,500 years and over 300 indigenous grapes,
through our hand-picked portfolio of honest Greek wines

Thyrsus white

White

Malagousia , Viognier

Papras white

Organic / Biodynamic , White

Batiki , Black Muscat of Tyrnavos , Roditis

Xeronomia

Organic / Biodynamic , White

Kouforogo , Pariano , Roditis , Serfiotiko

Oenosophist white

White

Sauvignon Blanc , Sémillon , Ugni Blanc

En Oeno… white

White

Assyrtiko , Sauvignon Blanc