En Oeno white

En Oeno white – Sauvignon Blanc / Assyrtiko – Drama, Greece